رفتن به محتوای اصلی

وقتی گلی میشکفد

وقتی گلی می شکفد ،
زنبورها هم از راه می رسند.

کبیر