رفتن به محتوای اصلی

شب است و بارگاه شاه به نور باده می دمد