رفتن به محتوای اصلی

باده گلگونه ست بر رخسار بیماران غم