رفتن به محتوای اصلی

در خرقه از این بیش منافق نتوان بود


در خرقه از این بیش منافق نتوان بود
بنیاد از این شیوه رندانه نهادیم

چون می‌رود این کشتی سرگشته که آخر
جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم

حافظ