رفتن به محتوای اصلی

نی شعر پر از گمان و اوهام است این


نی شعر پر از گمان و اوهام است این

نی سایه ی حسّ‌ و خواب و سرسام است این


از قلب حق است و سرّ آتش دارد

ذکر دم عارفان گمنام است این


حلمی