رفتن به محتوای اصلی

شاهدند آنان که با دل خاستند


شاهدند آنان که با دل خاستند

گر چه با صد رنج و مشکل خاستند


چون ز حقّ دیدار حقّ می خواستند

بر فراز چرخ باطل خاستند


حلمی