رفتن به محتوای اصلی

در چلّه گاه جانت من جز خطر ندانم


در چلّه گاه جانت من جز خطر ندانم

از رزمگاه دیوان هرگز حذر ندانم


گفتا به خانه ی دور با ما سلانه برخیز

گفتم سلانگی چیست؟ من این خبر ندانم


حلمی