رفتن به محتوای اصلی

ستاره با زیرنویس فارسی | the Star


"ستاره" از ویتاس

بارها از خود پرسیده ام
برای چه به این دنیا آمده ام و بزرگ شده ام
و چرا ابرها معلّق اند و باران می بارد
در این جهان من انتظار هیچ چیزی را برای خود ندارم
بر فراز ابرها پرواز خواهم کرد
امّا بالی ندارم
نور ستاره از دور مرا می فریبد
خیلی سخت است که به ستاره برسم
با این که مقصود درست در کنار دستانم است
آیا توان لازم برای این پرواز را خواهم داشت؟
نمی دانم..

صبر خواهم کرد
تنها برای یک لحظه
و سپس برای سفرم آماده خواهم شد
مرا به امید و رویایم رهنمون شو
ستاره ی من، خواهش می کنم خاموش نشو!
منتظرم بمان

از چه راههای بسیاری باید بگذرم؟
چندین و چند قلّه می باید فتح کنم تا خود را بیابم؟
چقدر دیگر باید به سقوط خود از صخره ادامه دهم؟
چند بار دیگر باید از ابتدا بیاغازم؟

صبر خواهم کرد
فقط برای یک لحظه
آنگاه برای سفر خود آماده خواهم شد
مرا هدایت کن به امید و رویایم
ستاره ی من، خاموش نشو،‌ خواهش می کنم!