رفتن به محتوای اصلی

عزیزا کاسه ی چشمم سرایت


عزیزا کاسه‌ی چشمم سرایت

میان هردو چشمم جای پایت


از آن ترسم که غافل پا نهی تو

نشنید خار مژگانم بپایت


باباطاهر