رفتن به محتوای اصلی

من بی تو دمی قرار نتوانم کرد


من بی تو دمی قرار نتوانم کرد

احسان ترا شمار نتوانم کرد


گر بر تن من زبان شود هر مویی

یک شکر تو از هزار نتوانم کرد


ابوسعید ابوالخیر