رفتن به محتوای اصلی

با تو آزادم دلم بی تاب نیست


با تو آزادم، دلم بی تاب نیست

با تو جانم در سپاه خواب نیست


با تو چشمانم پر از خورشیدهاست

در گلویم جز شراب ناب نیست


حلمی