رفتن به محتوای اصلی

بر گرده ی نور آسمانی دارم


بر گرده ی نور آسمانی دارم

در رایحه ی صوت جهانی دارم


تو فاضلی و بخت بلندی داری

من عاشقم و جانی و آنی دارم


حلمی