رفتن به محتوای اصلی

ای رفیقان مست خود بودن چه است


ای رفیقان مست خود بودن چه است؟

بی غم پیمانه آسودن چه است؟


در رهی که یار هست این عار نیست؟

روز و شب بیکار پیمودن چه است؟


حلمی