رفتن به محتوای اصلی

هر که مجنون شود درین سودا


هر که مجنون شود در این سودا
ای عراقی ، مگو که عاقل نیست