رفتن به محتوای اصلی

رسوا شو و رسوا شو


رسوا شو و رسوا شو

از خلق زبون وا شو


از خواب مکان برخیز

در منزل بی جا شو


حلمی