رفتن به محتوای اصلی

تمام عشق را باید سفر کرد


تمام عشق را باید سفر کرد

ز منزل منزلش باید گذر کرد


نه بهر خور و خفتن باشد این ره

بباید پای در کفش خطر کرد


حلمی