رفتن به محتوای اصلی

خوابگاهی ست که آن منزل بینایی ماست


خوابگاهی ست که آن منزل بینایی ماست
خانه ی راحت روح و دم بالایی ماست

سفر عشق همین جاست که آغاز شود
هیزمش عقل کج و کاکل اینجایی ماست

حلمی