رفتن به محتوای اصلی

چه خلقانی گریبان چاک شیطان


چه خلقانی! گریبان چاک شیطان
خدا را خسته ام از دست ایشان

من و لنگ دم و کبّاده ی جان
تو و گود شب و تکلیف انسان

حلمی