ورود به سایت

برای ورود به سایت لطفا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.


 

‍ تغییر می کنیم که نپوسیم. بر زمین برای نمردن زندگی می کنیم، که اگر یک دقیقه بر مدار خود ثابت بمانیم چون آدمی زادی مُرده ایم و چون انسان به جسدی متحرّک بدل گشته ایم.

همه بر هر چه دارند بیاویزند، ما بر خود نیز نمی آویزیم. هستی ما خدا، ذرّات ما عشق. هر گونه عشق فرمان دهد آن گونه ایم. در اقیانوس خدا چنانیم که هستیم.

 

اقیانوس خدا

حلمی

Mariusz Lewandowski 1

نقاشی اثر ماریوش لِواندُوسکی

Artwork by Mariusz Lewandowski

  • سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۷
  • 52
  • 0